Bizi Hemen Arayın
Bize Sorun

Mert ALEV

PSİKİYATRİST

1979 yılında Ankara’da doğdu. 1997 yılında T.E.D. Ankara Koleji’nden, 2003 yılında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun oldu ve 2004 yılında başladığı Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ndeki psikiyatri uzmanlık eğitimini 2009 yılında tamamladı. Çeşitli sağlık kurumlarında sorumlu müdür olarak çalıştı. Uzmanlık eğitimi sürecinde, anksiyete ve panik bozukluğu, depresyon, obsesif kompulsif bozukluk, yeme bozukluğu, kaygı bozuklukları, sosyal fobi, dikkat eksikliği, uyku bozukluğu, cinsel işlev bozuklukları, çift terapisi alanlarında ve diğer psikiyatrik hastalıklar ile dirençli psikiyatrik vakaların ayaktan ve yatarak tedavi süreçlerinde aktif olarak bulundu, bilişsel davranışçı psikoterapi, destekleyici psikoterapi, grup terapileri ve psikanalitik yönelimli psikoterapi alanlarında eğitim ve süpervizyon aldı. Şizofreni ve Bipolar Affektif Bozukluğu olan hastalarda, ayaktan ve yatarak tedavi ve rehabilitasyon çalışmalarında bulundu. AMATEM Kliniği’nde alkol-madde ve diğer bağımlılık tedavileri kapsamında ayaktan ve yatarak tedavi kliniklerinde çalıştı ve grup terapilerine katıldı. Uzmanlık tezini “Şizofrenide Duygu Dışavurumunun, İntihar, Depresyon, Umutsuzluk ve İçgörü ile İlişkisi” konusunda yaptı. Bolu Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi’nde mecburi hizmetini tamamladı. İstanbul Balıklı Rum Vakfı Hastanesi Anatolia Klinikleri’nde psikiyatri, alkol, madde ve acil kliniklerinde ve Surp Pırgic Ermeni Hastanesi Yedikule Psikiyatri Kliniği yataklı tedavi kliniğinde çalıştı. Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Kulübü başkanlığı, Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde asistan temsilciliği ve Türkiye Psikiyatri Derneği İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu’nda görev yaptı. Ulusal ve Uluslararası yüzlerce kongre, konferans ve bilimsel toplantıya katıldı. Tübitak destekli projelerde danışman ve araştırmacı olarak görev aldı, kurumsal firma çalışanlarına yönelik çeşitli eğitim faaliyetlerinde bulundu, psikoloji öğrenci ve mezunlarına yönelik eğitim faaliyetlerinde bulundu.

Uzm.Dr.Mert Alev Türk Tabipleri Birliği, Türkiye Psikiyatri Derneği, TED Ankara Koleji Mezunları Derneği üyesidir ve halen İstanbul’da hasta ve danışanlarını kabul etmektedir.

Mail : drmertalev@gmail.com

Fax: 0216 336 71 11
FENERBAHÇE MAH. FENER KALAMIŞ CAD.
NO: 46 K:2 DAİ:4 KADIKÖY/ İSTANBUL